dr  Karol Nawrocki  Dyrektor  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie w dniu 1.09.2019 r. polskich obchodów upamiętnienia wybuchu Drugiej Wojny Światowej, na terenie Westerplatte.  Jako mieszkańcy i obywatele Polski jesteśmy zaniepokojeni zarówno retoryką, jak i realnymi poczynaniami Pani Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz […]

Oddajcie Polakom prawo kandydowania do Sejmu! Oddajcie Polakom demokrację! Do wszystkich obywateli! Do prawników, konstytucjonalistów, dziennikarzy! Do posłów i liderów partii politycznych! Do obywatelskich stowarzyszeń i organizacji! Do wszystkich, którzy kształtują opinie publiczną i mają wpływ na stanowione prawo! Do wszystkich obywateli! Zebrani w Warszawie w dniu 26 lipca 2019 […]

tafoip