List otwarty do pełniącej obowiązki prezydenta Aleksandra Dulkiewicz oraz Rady Miasta Gdańska. ” TYM CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA”  W związku z podjętą  uchwałą dnia 7 marca 2019 o usunięciu pomnika księdza Henryka Jankowskiego,  oraz słowami p.o. Prezydenta Aleksandry Dulkiewicz, “Bardzo bliska jest mi zasada domniemania niewinności ale…… ”. Korzystając z […]

tafoip