Nacjonalizm to nie nazizm czyli Polacy mówią dość dyskryminacji we własnym państwie. „Zatrudnię do pracy – wymagania karta polaka czasem podstawy polskiego” „ Ukrainki przyjmę do sprzątania- stawka 20 zł za godzinę” „ Od dla Ukraińca praca+ mieszkanie” „ Do opieki nad chorym”……. „Do sklepu”…. Młody dobrze wykształcony Polak pilnie […]

Wolność, po co nam wolność ? W dniu 3 listopada 2016 roku do biura Posła Rzeczypospolitej Piotra Liroya Marca wchodzi Policja  „Nie przedstawili się, nie okazali legitymacji, bez wyjaśnień zaczęli wypytywać, czy „partia Kukiz organizuje wyjazd na 11-ego”. Pytanie czy znów Władza wykorzysta Funkcjonariuszy do własnych celów, czy nie cofamy […]

tafoip