Za udostępnienie tego filmu na FB dostaje się 30 dni bana , a na YT traci się konto. Zakazany film w całości  Pamiętaj jeśli go udostępnisz skasują ci konto, robisz to na własną odpowiedzialność „LGBT #SrałToPies – Ochrońmy nasze dzieci przed tym gównem!!!”  Drobne wyjaśnienie, oczywiście „LGBT” jest skrótem od […]

tafoip