Za udostępnienie tego filmu na FB dostaje się 30 dni bana , a na YT traci się konto. Zakazany film w całości  Pamiętaj jeśli go udostępnisz skasują ci konto, robisz to na własną odpowiedzialność „LGBT #SrałToPies – Ochrońmy nasze dzieci przed tym gównem!!!”  Drobne wyjaśnienie, oczywiście „LGBT” jest skrótem od […]

Wolność, po co nam wolność ? W dniu 3 listopada 2016 roku do biura Posła Rzeczypospolitej Piotra Liroya Marca wchodzi Policja  „Nie przedstawili się, nie okazali legitymacji, bez wyjaśnień zaczęli wypytywać, czy „partia Kukiz organizuje wyjazd na 11-ego”. Pytanie czy znów Władza wykorzysta Funkcjonariuszy do własnych celów, czy nie cofamy […]

tafoip