List otwarty do A. Dulkiewicz i Rady Miasta Gdańska

Reklamy


List otwarty do pełniącej obowiązki prezydenta Aleksandra Dulkiewicz oraz Rady Miasta Gdańska.

” TYM CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA” 

W związku z podjętą  uchwałą dnia 7 marca 2019 o usunięciu pomnika księdza Henryka Jankowskiego,  oraz słowami p.o. Prezydenta Aleksandry Dulkiewicz, “Bardzo bliska jest mi zasada domniemania niewinności ale…… ”. Korzystając z tej samej retoryki jaką reprezentują obecne władze Gdańska,  zwracam się z prośbą o przegłosowanie usunięcia kilku równie kontrowersyjnych pomników z przestrzeni miasta Gdańska.

 

Pomnik żołnierzy radzieckich –  Armia Czerwona jest odpowiedzialna za atak na Polskę w 1939 roku 17 września.  Żołnierze Armii Czerwonej odpowiadają za setki tysięcy morderstw ludności cywilnej, gwałty “i grabieże na terenie RP. Wojska Związku Radzieckiego okupowały tereny Polski do 1990 roku.  Żołnierze Armii Czerwonej wprowadzili na terytorium Polski komunizm, który Polska uznała jako ustrój totalitarny, a jego symbole są zakazane. Ulicy Dzierżyńskiego i Marksa już dziś nie ma.

 

Pomnik Jana III Sobieskiego –  Wsławił się rozgromieniem Turków pod Wiedniem,  jest to przejaw rasizmu i nietolerancji dla religii muzułmańskiej.Nie chcemy , chyba żeby Gdańsk był postrzegany jako miasto nie tolerancyjne. O czym świadczy wprowadzony “Model na rzecz równego traktowania “ w Gdańsku.  Nie wspominając o tym, że razem z Turcją jesteśmy członkami Paktu Północnoatlantyckiego NATO.

Pomnik Sołdek statek – Bezpośrednio odnosi się do okresu komunizmu w Polsce,  wyzysku klasy robotniczej, okresu zakazu zakładania WOLNYCH Związków Zawodowych,  oraz wszystkiego z czym walczyła Solidarność Robotnicza czyli symbol Europejskiego Centrum Solidarności. Dość,  utrzymywania wraku który jest symbolem post komunizmu w mieście ECS, Wolności i Solidarności.

Reklamy

Pomnik Marii Konopnickiej –  autorki  Roty, “Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz.” Jawnie nawołuje do nienawiści przeciwko narodowi niemieckiemu, który jest naszym sojusznikiem w ramach Unii Europejskiej. “Ojczyzny honor i jej cześć” “Polski my naród, Polski ród” “Tak nam dopomóż Bóg !” Te słowa bezpośrednio przypominają “Bóg Honor Ojczyzna”,  oraz “Śmierć Wrogom Ojczyzny”, które są używane przez organizacje nacjonalistyczne, a uważane przez Gazetę Wyborczą za nazistowskie, faszystowskie, rasistowskie, homofobiczne i ksenofobiczne, a przede wszystkim antysemickie. Nie chcemy , chyba żeby Gdańsk był postrzegany jako miasto nie tolerancyjne. O czym świadczy wprowadzony “Model na rzecz równego traktowania “ w Gdańsku. Stop Nazizmowi, Stop Rasizmowi.

Pomnik Heweliusza –  dość pedofilji w Gdańsku,  druga żona Heweliusza miała 15 lat.

Kazimierza Wielkiego –  dość pedofilji w Gdańsku, czwarta żona Jadwiga 14 lat.

 

Pomnik Guntera Grassa –  Nazistowskiego żołnierza Waffen SS mieszkańca Wolnego Miasta Gdańska, który mógł się przyczynić do wywozu do obozu STUTTHOF i eksterminacji Żydów i Polaków,  mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, a na pewno temu nie przeciwdziałał. Stop faszyzmowi, stop nazizmowi , antysemityzmowi trzeba raz na zawsze usunąć symbole i bohaterów nazistowskich Niemiec z przestrzeni publicznej miasta Gdańska.

 

Pomnik Józefa Piłsudskiego – tyran i dyktator,  odpowiedzialny za bratobójczą walkę, Śmierć 379,  oraz 1000 rannych obywateli polskich podczas przewrotu majowego w dniach 12-15 Maja 1926 roku.  nie chcemy chyba, aby morderca Polaków miał pomnik w Gdańsku.

 

Pomnik Jana Pawła II –  jak donosi  Gazeta Wyborcza http://wyborcza.pl/7,75399,24446452,co-o-skandalach-sekaualnych-w-kosciele-wiedzial-jan-pawel-ii.html Nic, nie zrobił z pedofilią w kościele katolickim,  więc jest współwinny wykorzystywaniu dzieci na równi z ich oprawcami.

 

Pomnik Trzech Krzyży – Konstytucja  gwarantuje rozdział państwa od kościoła.   Nie wypada więc celebrować tej “wielkości “ symboli katolickich,  które mogą urazić uczucia wyznawców judaizmu, muzułmanów, ateistów,  oraz przedstawicieli innych religii. Nie chcemy chyba, by Gdańsk był postrzegany jako miasto nie tolerancyjne, i ksenofobiczne. O czym świadczy wprowadzony “Model na rzecz równego traktowania”  w Gdańsku.

 

Góra Gradowa i Krzyż Milenijny –  na Górze Gradowej mieścił się Bastion Jerozolimski –  swoją nazwą odnoszący się do wypraw krzyżowych i bestialskich mordach na muzułmanach.  Postawienie Krzyża Milenijnego w tym miejscu, jest oznaką pogardy dla ofiar na wyznawcach religii muzułmańskiej,  oraz nietolerancji. Nie chcemy chyba, żeby Gdańsk był postrzegany jako miasto nie tolerancyjne, i ksenofobiczne. O czym świadczy wprowadzony “Model na rzecz równego traktowania”  w Gdańsku.

 

Lotnisko Lecha Wałęsy –  Jak wynika z dokumentów IPN,  Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem  Służb Bezpieczeństwa w okresie PRL. Lotnisko w mieście gdzie siedzibę ma Europejskie Centrum Solidarności nie powinno chyba nosić imienia współpracownika organów Terroru , które to organy są odpowiedzialne za bestialską śmierć i niewolę setek tysięcy obywateli Polski.

Myślę, że potrzebny jest osobny wiceprezydent, który sprawdzi historię i życie patronów wszystkich ulic oraz pomników w Gdańsku, ponieważ na pewno nie wszyscy byli święci i zasługują na honorowe upamiętnienie w mieście ” WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI” … 

 

Na koniec,  Proszę o natychmiastowe usunięcie pomnika “TYM CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA” ,  bo Hańbą dla ich pamięci i przelanej krwi jest aby Taki pomnik stał w mieście, w którym nie szanuje się Konstytucji,  prawa Polskiego i Międzynarodowego, a wyroki są wydawane przez sąd kapturowy na podstawie artykułu w gazecie (Podobno Niemieckiej) .

Art. 42 ust. 3 Konstytucji RP stanowi, że każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Podobnie stanowi Kodeks postępowania karnegoOskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem (art. 5 § 1 k.p.k.)[1]. Założeniem tej zasady jest domniemanie uczciwości każdego obywatela, chyba że dowiedziona zostanie jego nieuczciwość.

Art. 11 ust. 1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, że: Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki jego wina nie zostanie mu udowodniona zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym miał wszystkie gwarancje konieczne dla swojej obrony;

art. 14 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje, że: Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo być uważana za niewinną aż do udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą;

art. 6 ust. 2 Europejska Konwencja Praw Człowieka potwierdza, że: Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

 

Historia Gdańska,  na przestrzeni wieków nigdy nie była czarno-biała.  Władze Gdańska niejednokrotnie stawały przeciwko Polsce.  Tradycją niemal stało się usuwanie pomników przez kolejnych okupantów,  którzy rządzili Gdańskiem. Rada Miasta Gdańska i p.o. Prezydenta, dołączyli do zaszczytnych przedstawicieli tego nurtu, a fakt że decyzja ta zapadła na pierwszej Radzie Miasta po wyborze p.o. na Prezydenta pokazuje jaką politykę będzie prowadziła. Historię piszą Zwycięzcy. 

Osobiście nie jestem zwolennikiem usuwania żadnych pomników,  mój syn kiedyś mi powiedział “ tu stał, tu był czołg, tam wisiała tablica,  po co ty mi to wszystko mówisz, nie żyłem w twoich czasach, ja tego nie rozumiem nie pamiętam.  Po co to wszystko zniszczyliście, żeby zapomnieć, wymazać z historii. Bo było sprzeczne z waszymi  poglądami, ideami. Co to za poglądy skoro jakiś pomnik jest dla nich zagrożeniem. Zamiast niszczyć pomniki  i tablice pamięci, powinniście je zostawić aby były symbolami wszelkiego zła jakie sobą reprezentują. Dopóki ktoś będzie niszczył jedne pomniki,  ktoś inny będzie niszczył drugie postawione przez tych pierwszych.”

Mój syn miał wtedy 15 lat,  okazało się iż był mądrzejszy ode mnie i chyba nas wszystkich.

Andrzej Kania Tramway – Obywatel Rzeczypospolitej – Mieszkaniec Gdańska od urodzenia,  wnuk Obrońcy Oksywia 1939r. , budowniczego ORP Wicher , marynarza MW w Gdyni, Żołnierza Armi Krajowej ps. „Albatros”, Powstańca Warszawskiego Armia Krajowa – Grupa „Północ” – zgrupowanie „Róg” – I batalion WSOP „Dzik”- 12. kompania. W Śródmieściu batalion „Iwo” – „Ostoja” – kompania „Dzik”, Jeńca wojennego nr 223006, Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

 

Wszystkich którzy rozumieją,  proszę o udostępnianie.

 


Reklamy

Tramway

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Gdańscy Mężczyźni przeciw Nazizmowi, Rasizmowi, Komunizmowi i Pedofilii

pon Mar 18 , 2019
Z okazji Dnia Mężczyzny- MY Gdańscy Mężczyźni przeciw Nazizmowi ,Rasizmowi ,Komunizmowi i Pedofilii – Wspólnie Dyskryminacja przez Urząd Miejski w Gdańsku, osób o białej karnacji, czekają kilka lat na mieszkania komunalne, osoby innej karnacji nie znające nawet języka Polskiego otrzymują mieszkania niemal natychmiast. Żołnierz krwawej Waffen SS honorowym mieszkańcem Gdańska […]

tafoip