Posłowie Kukiz’15 mają to do siebie że każdy z nich to osobna planeta w galaktyce klubu poselskiego. Nie ma jednej idei , są różne drogi do tego samego celu, oddać państwo obywatelom. Nowości technologiczne pozwalają Posłom na bez cenzuralne prowadzenie własnego kanału i komentowanie tego co się dzieje w budynku […]

Prawo NIE równe dla każdego. Gdzie kończy się równość a zaczyna dyktatura? Proste pytanie ale odpowiedź już wcale nie taka prosta. Podwójne standardy zaczynają dziś wyjątkowo zbierać swoje żniwo na różnych niwach codzienności. Mniejszość chce dyktować większości, a Temida ma być nie tylko ślepa ale i głucha w zależności od […]

Wolność, po co nam wolność ? W dniu 3 listopada 2016 roku do biura Posła Rzeczypospolitej Piotra Liroya Marca wchodzi Policja  „Nie przedstawili się, nie okazali legitymacji, bez wyjaśnień zaczęli wypytywać, czy „partia Kukiz organizuje wyjazd na 11-ego”. Pytanie czy znów Władza wykorzysta Funkcjonariuszy do własnych celów, czy nie cofamy […]

Stowarzyszenie Wojownicy’15 w całej Polsce czynnie brali udział w protestach przeciw CETA i TTIP. W Warszawie 15.10.2015 odbyły się dwie demonstracje. Jedna pod nazwą Wielkademonstracja organizowana przez środowiska pro-lewicowe oraz w związku z zakazem udziału dla prawicy druga demonstracja pod nazwą Zjednoczeni przeciw CETA i TTIP . Wojownicy’15 w swojej […]

tafoip