Czerwiec 19, 2019

Liroy ścigany przez Policję za Marsz Niepodległości

Wolność, po co nam wolność ?

Wolność, po co nam wolność ?

Liroy ścigany przez Policję za Marsz Niepodległości

W dniu 3 listopada 2016 roku do biura Posła Rzeczypospolitej Piotra Liroya Marca wchodzi Policja  „Nie przedstawili się, nie okazali legitymacji, bez wyjaśnień zaczęli wypytywać, czy „partia Kukiz organizuje wyjazd na 11-ego”. Pytanie czy znów Władza wykorzysta Funkcjonariuszy do własnych celów, czy nie cofamy się do lat osiemdziesiątych. Bywało już tak że poprzednia władza koalicja PO PSL wykorzystywała Policję i służby do prowokacji na Marszu Niepodległości. Sam pomysł żeby wysyłać nieumundurowanych Funkcjonariuszy do biur poselskich przypomina działania rządów o których mówimy dyktatura. PiS ma premiera, rząd i prezydenta, jest w stanie robić co chce i jak chce. Możemy się cieszyć że jeszcze rozmawia z opozycją i przeprowadza głosowania w sejmie, bo i tak ma większość. Policja to służba, to nie praca ale pewien ważny element w systemie ładu i porządku publicznego. Funkcjonariusz który zakłada mundur składa przysięgę “ Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”

A więc po pierwsze służyć wiernie Narodowi,

po drugie chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny

po trzecie strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia

a dopiero dalej ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

Tak więc mamy do czynienia z jasno określonymi obowiązkami dla Funkcjonariuszy Policji, Najpierw Naród i Obywatele , a potem dopiero władza. Do Marszu Niepodległości pozostało kilka dni, zapewne jeszcze wiele się wydarzy i będzie o czym rozmawiać. Ale Już widać dobrą zmianę, cenzura w internecie, wykorzystywanie służb do nacisków i zastraszania opozycji, wspólna z PO sprzedaż gospodarki narodowej-(CETA), przepraszanie narodu ukraińskiego za Wołyń. W tle budżet, niedotrzymywanie obietnic wyborczych, i całkowita ignorancja wobec Narodu Polskiego. Ale ja mam osobiście nadzieję że  Funkcjonariusze Policji przypomną sobie komu ślubowali najpierw i nie staną tak jak już nieraz to robili przeciw obywatelom Polski, tylko staną z nimi i nie pozwolą aby włada szargała konstytucję, jaka by ona nie była.

Czołem Wielkiej Polsce

Tramway

Be the first to comment

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.