Luty 20, 2019

Liroy ścigany przez Policję za Marsz Niepodległości

Wolność, po co nam wolność ?

Wolność, po co nam wolność ?

Liroy ścigany przez Policję za Marsz Niepodległości

W dniu 3 listopada 2016 roku do biura Posła Rzeczypospolitej Piotra Liroya Marca wchodzi Policja  „Nie przedstawili się, nie okazali legitymacji, bez wyjaśnień zaczęli wypytywać, czy „partia Kukiz organizuje wyjazd na 11-ego”. Pytanie czy znów Władza wykorzysta Funkcjonariuszy do własnych celów, czy nie cofamy się do lat osiemdziesiątych. Bywało już tak że poprzednia władza koalicja PO PSL wykorzystywała Policję i służby do prowokacji na Marszu Niepodległości. Sam pomysł żeby wysyłać nieumundurowanych Funkcjonariuszy do biur poselskich przypomina działania rządów o których mówimy dyktatura. PiS ma premiera, rząd i prezydenta, jest w stanie robić co chce i jak chce. Możemy się cieszyć że jeszcze rozmawia z opozycją i przeprowadza głosowania w sejmie, bo i tak ma większość. Policja to służba, to nie praca ale pewien ważny element w systemie ładu i porządku publicznego. Funkcjonariusz który zakłada mundur składa przysięgę “ Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”

A więc po pierwsze służyć wiernie Narodowi,

po drugie chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny

po trzecie strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia

a dopiero dalej ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

Tak więc mamy do czynienia z jasno określonymi obowiązkami dla Funkcjonariuszy Policji, Najpierw Naród i Obywatele , a potem dopiero władza. Do Marszu Niepodległości pozostało kilka dni, zapewne jeszcze wiele się wydarzy i będzie o czym rozmawiać. Ale Już widać dobrą zmianę, cenzura w internecie, wykorzystywanie służb do nacisków i zastraszania opozycji, wspólna z PO sprzedaż gospodarki narodowej-(CETA), przepraszanie narodu ukraińskiego za Wołyń. W tle budżet, niedotrzymywanie obietnic wyborczych, i całkowita ignorancja wobec Narodu Polskiego. Ale ja mam osobiście nadzieję że  Funkcjonariusze Policji przypomną sobie komu ślubowali najpierw i nie staną tak jak już nieraz to robili przeciw obywatelom Polski, tylko staną z nimi i nie pozwolą aby włada szargała konstytucję, jaka by ona nie była.

Czołem Wielkiej Polsce

Tramway

Be the first to comment

Dodaj komentarz